Replicació :Procès de duplicació (còpia) del ADN, que es dona al nucli.

Transcripció: És el pas de ADN a ARN missatger que es dona la nucli.

Traducció: Fabricació de proteïnes a partir del ARN missatger, procès que es dona al citoplasma

Libre de text: explicació més extensa sobre el tema