Als animals passa practicament a tots els teixits, als vegetals nomès passa als meristemes
Aquest procés es divideix en diverses etapes:
  1. Profase: La cromatina es condensa i els cromosomes comencen a fer-se visibles. Desapareix la membrana nuclear, els centriols es van separant i comencen a aparèixer el fus mitotic.
  2. Metafase: Ha desaparegut la membrana nuclear, els cromosomes es col·loquen al centre de la cèl·lula ( és on millor s'obsserven els cromosomes)
  3. Anafase: Es separen les cromàtides idèntiques de cada cromosoma, les fibres del fus es contrauen i arrosseguen les cromàtides cap als pols.
  4. Telofase: Els cromosomes han assolit els 2 pols de la cèl·lula i comencen a descondensar-se, apareix la membrana nuclear i desapareix el fus mitòtic. S'inicia la citocinesis

Activitat:
Anem a divertir-nos estudiant