Són dues divisions cel·lulars consecutives ( meiosis I/ meiosisII) mitjançant la qual el nombre de cromosomes es redueix a la meitat.
Quan es dona la meiosis es formen 4 cèl·lules ( gàmetes) amb la meitat de cromosomes de la cèl·lula mare.
Les gametessón haploids ( n) i són:
A l'espècie humana la formació de gàmetes s'anomena:
  • Espermatogènesis: Formació d'espermatozoides a partir d'unes cèl·lules especials dels testicles anomenades espermatogonis.
  • Oogènesi: Formació d'òvuls a partir d'unes cèl·lules especials de l'ovari anomenades oogònies