1.- Descobriment de l'ADN


La primera vegada que es va extraure ADN purificat va ser l'any 1869 i va anar a càrrec del metge alemany Friedrich Miescher. Aquesta substància era blanca, d'aspecte sucrós, lleugerament àcida i contenia fosfats.
L’any 1953, els biòlegs James Watson i Francis Crick, amb la col·laboració de Maurice Wilkins i Rosalind Franklin, van fer un descobriment que va suposar un avanç importantíssim en el camps de la biologia:
Van esbrinar la forma de la molècula de l’ ADN, portadora de tota la informació genètica que es transmet d’una generació a una altra. El descobriment de l’àcid desoxiribonucleic (ADN) com a molècula relacionada amb el material hereditari, tanmateix, no es pot atribuir a aquests científics, doncs ja en van parlar nou anys abans, el 1944, els biòlegs Oswald Avery, Maclyn McCarty i Colin McLeod

Per què va ser tan important el descobriment de que l’ADN tenia forma de doble hèlix?

Perquè per fi es sabia com i on estaven emmagatzemades totes les dades hereditàries, que ens definien. Perquè, a més a més, només la forma de doble hèlix podia explicar que l’ ADN es duplica i després es divideix, de forma que permet el cicle cel·lular i la mitosi, és a dir, d’una cèl·lula mare es produeixen dues cèl·lules filles exactament iguals.
Activitat

Una mica més sobre història