ADN: biomolècula que conté la informació genètica per fabricar proteïnesde la cèl·lula. Esta format per nucleòtids, que a la seva vegada estan formats per : àcid fosfòric, monosacàrid i bases nitrogenades. La molècula d'ADN està formada per 2 cadenes de nucleòtids que formen una estructua de doble hèlix. Degut als enllaç hidrogen entre les bases nitrogenades

external image lem6s1_2.jpg

El troç de segment d'ADN que conté la informació genètica per produïr una proteïna s'anomena gen
I el conjunt de gens , forma el genoma


Activitat

Anem a recrear la biomolecula