Normalment passa durant la telofase.
Els microtúbuls fan un solc que es va estrangulant la cèl·lula mare fins que les cèl·lules filles es fan independents.
Els
orgànuls cel·lulars i la resta de citoplasma es reparteixen. no es fa per estrangulació per la rigidesa de la paret, sinó que forma una placa cel·lular que formaran la nova paret.
A les
cèl·lula vegetal
external image 8-centrosoma-citocinesis.png
external image figura1213.jpg